Veevoeders

Corngold

Herkomst
Corngold is een smakelijk product dat vrij komt bij de winning van zetmeel uit maïs. Het product is smakelijk en goudgeel van kleur. Het is het gehele jaar beschikbaar.

Voederwaarde
Corngold past in veel rantsoenen als leverancier van snelle energie en snel eiwit. Het eiwit en de energie komen grotendeels op pensniveau vrij. Daardoor is het product uitermate geschikt om de melkgift te verhogen. Ook heeft corngold een stimulerend effect op het melkeiwitgehalte. 

Samenstelling

DS +/- 42%
VEM 1085
VEVI 1172
DVE 110
OEB -18
RV 35
RE 150
RC 94
RA 43
ZETM 331
SUI 32
P 4.7
K 9.8

 

Opslag en bewaring
Corngold moet direct na aankomst zorgvuldig ingekuild worden. De toplaag met landbouwzout bestrooien en het folie met een gronddek belasten is de beste methode.

Voeradvies
Neem voor een voeradvies contact met ons op.