Veevoeders

Verse Maisgluten

Herkomst
Verse maisgluten is een smakelijk product dat vrij komt bij de winning van zetmeel uit maïs. Het product is smakelijk en goudgeel van kleur. Het is het gehele jaar beschikbaar.

Voederwaarde
Verse Maisgluten past in veel rantsoenen als leverancier van snelle energie en snel eiwit. Het eiwit en de energie komen grotendeels op pensniveau vrij. Daardoor is het product uitermate geschikt om de melkgift te verhogen. Ook heeft maisgluten een stimulerend effect op het melkeiwitgehalte. Maisgluten is goed vergelijkbaar met Corngold. Gunstig is dat het fosforgehalte in maisgluten veel lager is dan in Corngold.

Samenstelling

DS +/- 45%
VEM 1119
VEVI 1211
DVE 100
OEB -44
RV 40
RE 120
RC 104
RA 12
ZETM 250
SUI 10
P 1.5
K 3


Opslag en bewaring
Verse maisgluten moet direct na aankomst zorgvuldig ingekuild worden. De toplaag met landbouwzout bestrooien en het folie met een gronddek belasten is de beste methode.

Voeradvies
Neem voor een voeradvies contact met ons op.