Veevoeders

Wet Amygold

Herkomst
Wet Amygold is een smakelijk product dat vrij komt bij de winning van zetmeel uit maïs. Het product is smakelijk en goudgeel van kleur. Het is het gehele jaar beschikbaar.

Voederwaarde
Wet Amygold past in veel rantsoenen als leverancier van snelle energie en eiwit. Het eiwit en de energie komen grotendeels op pensniveau vrij. Daardoor is het product uitermate geschikt om de melkgift te verhogen. Wet Amygold heeft een lager zetmeelgehalte dan Corngold en verse maisgluten, maar een hoger ruw eiwitgehalte . Daardoor is het vooral een goede eiwitaanvulling in het rantsoen. De aangegeven waarden zijn afkomstig van één specifieke analyse.

Samenstelling

DS +/- 43%
VEM 1051
VEVI 1121
DVE 121
OEB 49
RV 44
RE 213
RC 98
RA 62
ZET 189
SUI 30
P 6.97
K 18.5

 

Opslag en bewaring
Perspulp dient direct na aankomst zorgvuldig en laagsgewijs ingekuild te worden. De toplaag met landbouwzout bestrooien en het folie met een gronddek belasten is de beste methode.

Voeradvies
Neem voor een voeradvies contact met ons op.